Privacy Verklaring

Schoonheidssalon The BeautyCompany Schoonheidssalon The BeautyCompany, gevestigd aan Pastoor van der Plaatstraat 7a 2375 AC Rijpwetering, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.the-beautycompany.nl

Pastoor van der Plaatstraat 7a

2375 AC Rijpwetering

06-23279540

Brenda Bax-Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon The BeautyCompany zij is te bereiken via info@the-beautycompany.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon The BeautyCompany verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon The BeautyCompany verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– voor- en na foto’s om het resultaat van een behandeling vast te leggen.

– gezondheid, medicijngebruik en algehele conditie.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien zij gebruik maken van de diensten van The BeautyCompany. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@the-beautycompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon The BeautyCompany verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het uitvoeren van een behandeling op de juiste wijze

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon The BeautyCompany neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon The BeautyCompany) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon The BeautyCompany bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 

Alle gegevens bewaren wij zolang je klant bent bij The BeautyCompany, tot maximaal 2 jaar na je laatste bezoek/aankoop.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon The BeautyCompany deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon The BeautyCompany blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schoonheidssalon The BeautyCompany jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Betrokken derden partijen:

– Mailchimp.com, t.b.v. verzenden nieuwsbrief, betrokken gegevens: Naam en e-mailadres.

– Summery Cosmedical Group, leverancier cosmetica, betrokken gegevens: Foto’s zonder verdere persoonlijke gegevens t.b.v. training of verbeteren van diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon The BeautyCompany gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon The BeautyCompany en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@the-beautycompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Schoonheidssalon The BeautyCompany wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon The BeautyCompany neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@the-beautycompany.nl